กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564รายละเอียด :
    

 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลยะหา ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564

ญัตติเพื่อพิจารณา
- ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
ในวาระที่2 การแปรญัตติ
- พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในวาระที่3 การลงมติอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564    อ่าน 21 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**