กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด :
    

 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลยะหา จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา

สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยะหา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**