กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลยะหา ครั้งที 2/2564

รายละเอียด :
    

 วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลยะหาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลยะหา โดยมีนายมาฮาหมัดรอสือดี บือราเฮง นายกเทศมนตรีตำบลยะหา เป็นประธาน เพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยะหา (พ.ศ. 2566- 2570)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**