กิจกรรม : เทศบาลตำบลยะหาจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนบ้านคละ และชุมชนกาปงยาฮา
รายละเอียด :
    

 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลยะหา ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนกาปงยาฮา โดยได้คณะกรรมการตามรายชื่อดังนี้

1. คุณสนธยา ไชยทิตย์
2. คุณรอฮานี อาแว
3. คุณดุษณี แผ้วใจดี
4. คุณนูรมา แยแย
5. คุณดรุณี สาเมาะ
6. คุณแตง ไชยแสงศรี
7. คุณอาดีบ๊ะ กาเดร์
8. คุณสหณี ปาแนแจกะ
9. คุณเสาวณี เฉี้ยงพิทักษ์
ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านคละ โดยได้คณะกรรมการตามรายชื่อดังนี้
1. คุณเสาวนีย์ ขุนทอง
2. คุณวราภรณ์ จันทโน
3. คุณอับดุลเลาะ ลาเต๊ะ
4. คุณสราวุธ อินโอภาษ
5. คุณอนันต์ สารีเย๊าะ
6. คุณกอเซ็ง สาแมหาดี
7. คุณรอกายะ แยแย
8. คุณสำเร็จ สาแมหาดี
9. คุณเสาวคนธ์ จิตรเที่ยง
- ขอความเห็นชอบการตัดโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชนของเทศบาลยะหา
- ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
โดยมีพี่น้องชาวเทศบาลตำบลยะหาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยะหา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564    อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**