กิจกรรม : เทศบาลตำบลยะหาจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนบ้านบือแนเจเกาะ และชุมชนกาปงนือเร็ง
รายละเอียด :
    

 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลยะหา ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนบือแนแจเกาะโดยได้คณะกรรมการตามรายชื่อดังนี้

1. คุณอาดีละห์ ปาทาน
2. คุณมือละ กีละ
3. คุณมะเซ็ง ยะมะลี
4. คุณอัสมะ สาเฮาะ
5. คุณประสิทธิ์ มะหำมัด
6. คุณอาดัม เจ๊ะสนิ
7. คุณอับดุลรอฮีม คอแด๊ะ
8. คุณรอเมาะ นิยมเจริญ
9. คุณมุฟตอฟา สือแลแม
ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนกาปงนือเร็ง โดยได้คณะกรรมการตามรายชื่อดังนี้
1. คุณเจ๊ะสะปีเย๊าะ นือเร็ง
2. คุณอันวา เวาะหลง
3. คุณกัลยา รอยิง
4. คุณอัสมะห์ สุหลง
5. คุณซูไบดะห์ บาหะ
6. คุณยารีเย๊าะ ยะโก๊ะ
- ขอความเห็นชอบการตัดโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชนของเทศบาลยะหา
- ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
โดยมีพี่น้องชาวเทศบาลตำบลยะหาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ อาคารตลาดเทศบาลตำบลยะหา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564    อ่าน 11 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**