กิจกรรม : ประชุมเพิ้อคัดเลือกประธานชุมชนตลาดยะหารายละเอียด :
    

 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 1564 เวลา 13.30 น. นายวันชัย อินทรอักษร รองนายกเทศมนตรีตำบลยะหา เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมเพื่อเลือกประธานและแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของชุมชนตลาดยะหา โดยได้รายชื่อและตำแหน่งดังนี้

1. ร.ต.อ.จรัญ แสงมณี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2.นายแวอาลี แวสุหลง ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3. นายบรรจบ สุขแก้ว ตำแหน่ง เหรัญญิก
4. นางนิเย๊าะ อาแวยุ ตำแหน่ง กรรมการด้านการศึกษา
5. นางผกามาส สุนทรเพราะ ตำแหน่ง กรรมการด้านสวัสดิการ
6. นางรอสะล๊ะ หะยีสาและ ตำแหน่ง กรรมการด้านสาธารณสุข
7. นางนฤมล นกแก้ว ตำแหน่ง กรรมการด้านป้องกัน
8. นายอดินันท์ กาซอ ตำแหน่ง กรรมการด้านพัฒนาชุมชน
9. นางสาวจิดาภา เจริญอนุวงศ์ ตำแหน่ง เลขานุการ/ที่ปรึกษา
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564    อ่าน 13 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**