กิจกรรม : โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
รายละเอียด :
    

 วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลยะหาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และเพื่อสร้างจิตสำนึกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกันฟื้นฟูและเพื่ิมพื้นที่สีเขียวภายในเขตเทศบาลตำบลยะหา โดยการปลูกต้นขี้เหล็ก จำนวน 14 ต้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลยะหา ณ บริเวณอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลยะหา ถนนสาย ยะหา-ละแอ โดยมี พันเอกชลัช ศรีวิเชียร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ ที่ 47 เป็นประธาน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2559    อ่าน 113 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**