กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2559

รายละเอียด :
    

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยะหา ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 โดยเน้นการบริการเชิงรุก ภายใต้กิจกรรม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย แจกทรายอะเบท และแจกแผ่นพับเพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในทุกชมชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559    อ่าน 106 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**