กิจกรรม : โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยาภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนรายละเอียด :
    

 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยาภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1และ 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางขวัญใจ พงศ์รัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และนางสนธยา ไชยทิตย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  เข้าอบรมตามโครงการดังกล่าว

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560    อ่าน 95 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**