กิจกรรม : ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560-2561ฯ


รายละเอียด :
    

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับชมรมวิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น ได้จัดโครงการ"ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560-2561(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564)กระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกรณีศึกษาที่ สตง. หรือ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ" ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าอบรม นางขวัญใจ พงศ์รัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560    อ่าน 93 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**