กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561รายละเอียด :
    

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลยะหา โดยกองสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอยะหา จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยะหา เพื่อให้น้องนักเรียนรู้วิธีป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561    อ่าน 89 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**