กิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนฯ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม พรบ


รายละเอียด :
    

 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.เทศบาลยะหา นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม "โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูานของคณะกรรมการชุมชน สมาชิกชุมชน และสมาชิก อสม. ประจำปี 2561" โดยมีคุณนวรัตน์ เพชรเรือนทอง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในระหว่างการเดินทาง และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดย นางจิระพา หนูชัย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ณ ห้องบูงอยาฮา อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลยะหา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2561    อ่าน 108 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**