กิจกรรม : ร่วมตรวจสอบสุขลักษณพของตลาดสด อบจ.ยะลารายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมตรวจสอบสุขลักษณะของตลาดสดอบจ.ยะลา ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลยะหา ให้ดำเนินการไปด้วยความถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน ตลาดสดสะอาด ปลอดภัย สามารถควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลหรือสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ณ ตลาด อบจ. เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2561    อ่าน 79 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**