กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

รายละเอียด :
    

 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลยะหา จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีวาระการประชุม ได้แก่
1. เพื่อพิจารณาเรื่องญัตติร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
2.เรื่องญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
3. เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยะหา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561    อ่าน 73 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**