กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

รายละเอียด :
    

 วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยะหา 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี. 2562 เพื่อพิจารณา
1.เรื่องแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมตามระเบียบเทศบาลตำบลยะหาว่าด้วยการให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและจำนวนครุภัณฑ์(กองการศึกษา) 
3.ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ 2562 จากโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เปลี่ยนเป็นโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
4.เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินสะสม เป็นค่าเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา. โดยมี. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยะหา ได้เข้าร่วมประชุม. ทั้ง 2 เขต. และ. ท่าน ซัยนาอาบีดีน. นือเร็ง. ทำหน้าที่เป็น. ประธาน. สภา. ในการจัดการประชุม

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2562    อ่าน 77 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**