กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
รายละเอียด :
    

 วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลยะหา 
ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณา
1. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวด ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวด ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562    อ่าน 74 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**