กิจกรรม : เวทีประชาเข้าใจสร้างฝายมีชีวิตลำดับที่ 1025 เทศบาลตำบลยะหา


รายละเอียด :
    

 วันอังคารที่ 25 มิ.ย. 62 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลยะหา ได้จัดทำเวทีประชาเข้าใจ สร้างฝายมีชีวิตลำดับที่ 1025 เทศบาลตำบลยะหา โดยมี นายมนูญ พรหมน้อย นายอำเภอยะหา เป็นประธานในการจัดเวทีประชาเข้าใจ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เทศบาลตำบลยะหาและ. ผู้นำท้องที่ ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในอำเภอยะหาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำฝาย โดยทีมงานครูฝายมีชีวิต. 
1.นายเดชา เหล็มหมาด. ครูฝายมีชีวิต จังหวัดพัทลุง
2.นาย ทนงกิจ โชติมณี ครูฝายมีชีวิต ฟาร์มตัวอย่าง. โครงการในพระราชดำริ อ.ธารโต
3.นาย บัสรี มะเซ็ง. ครูฝายมีชีวิต. จังหวัดนราธิวาส
4.นายแซมซูดิง เซ็ง ครูฝายมีชีวิต อำเภอยะหา
และจากนั้นได้ร่วมกัน สำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อม. และมีการประชุมกลุ่มย่อย กับ คณะทำงาน เพื่อเตรียมการ ตามแผนการดำเนินงานสร้างฝายมีชีวิต ลำดับที่ 1025. เทศบาลตำบลยะหา. 
สนใจ ร่วมกิจกรรม. แลกเปลี่ยน เรียนรู้. ฝายมีชีวิตได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562    อ่าน 85 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**