กิจกรรม : เทศบาลตำบลยะหารับการตรวจประเมิน LPA
รายละเอียด :
    

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลยะหา รับการตรวจประเมินภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยะหา รวม 5 ด้าน คือ ด้านบรืหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการเงินการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมมาภิบาล 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กรกฏาคม 2562    อ่าน 108 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**