กิจกรรม : โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด :
    

 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลยะหา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีนายมหามะชัยดิง แดวอสนุง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหามาให้ความรู้ กับแกนนำ อสม. และแกนนำภาคประชาชนของคณะกรรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลยะหา ณ ห้องประชุมบูงอยาฮา เทศบาลตำบลยะหา

ภายใต้กิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 
1.การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น
2.ฝึกปฏิบัติการฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ( CPR ) 
3.ฝึกปฏิบัติภาคสนามในชุมชน

 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2562    อ่าน 84 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**