กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด :
    

 วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยะหา ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณา 
1. ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-วาระที่ 1 วาระรับหลักการ
2. การคัดเลือกคณะกรรมการของสภาเทศบาลตำบลยะหา
(1) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
3. ญัตติแก้ไขอัตราค่าบริการตลาดตามเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลยะหา พ.ศ. 2560 
4. ญัตติขออนุมัติรายจ่ายเพื่อโอนงบประมาณค่าครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
6. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีสมาชิกเทศบาลตำบลยะหา ได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 2 เขต ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา
และได้ต้อนรับคณะกิจการสภานักเรียนจากโรงเรียนบ้านยะหามาเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภานำโดยครูโรงเรียนบ้านยะหา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562    อ่าน 96 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**