กิจกรรม : ประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม พัฒนาศักยภาพศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน

รายละเอียด :
    

 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการศาสนาอิสลามจากมัสยิดกลางยะหา สถาบันปอเนาะมัสยิดบ้านคละ และกรรมการตาดีกา สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลยะหา ได้ร่วมกันประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยะหา โดยที่ประชุมได้มีการเสนอแนะข้อคิดเห็นและวิธีการดำเนินงานภายใต้หลักการศาสนาสู่การปฏิบัติและสร้างความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนากิจการทางด้านศาสนาในเขตเทศบาลตำบลยะหาต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562    อ่าน 84 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**