กิจกรรม : ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใ


รายละเอียด :
    

 วันที่ 26-29 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลยะหา ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กนำร่องในพื้นที่ จชต.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ท่าน คือ นางยะสี ลาเต๊ะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา น.ส.อาดีลา ปาหะ ผู้ดูแลเด็ก และนางนิเย๊าะ อาแวยุ ประธานชุมชนตลาดยะหา ในนามตัวแทนผู้ปกครอง โดยมีนายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงแรมพีบีแกรนด์ ทราวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อต่อยอดกิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยะหา ต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562    อ่าน 73 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**