กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562


รายละเอียด :
    

 วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลยะหา ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณา
1. ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-วาระที่ 2 การแปรญัตติ
2. ญัติต พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- วาระที่ 3 ลงมติ
3. ขออนุมัติกันงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562    อ่าน 81 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**