กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาองค์กรของเทศบาลตำบลยะหา


รายละเอียด :
    

ทศบาลตำบลยะหา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาองค์กรของเทศบาลตำบลยะหา ระหว่างวันที่ 6-7กันยายน 2562  นวัตกรรมการทำงานเป็นทีม : อยู่เย็น เป็นสุข
( การพัฒนาองค์กร OD: Organization Development ) เพื่อพัฒนาทัศนคติจิตสำนึกพนักงานและข้าราชการ ให้มีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันและในการปฏิบัติงาน โดยมี นางไซหนับ เอสเอ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค7 นางสาวอารีนา เจะแต ตำแหน่ง ครู คศ.1 สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ชมดาวรีสอร์ท อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2562    อ่าน 145 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**