กิจกรรม : ประชุมหารือการกำหนดอัตราค่าจัดการขยะประจำสถานีขนถ่ายขยะเทศบาลตำบลยะหา


รายละเอียด :
    

 วันที่ 10 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลยะหา โดย กองสาธารณสุขได้จัดประชุมหารือการกำหนดค่าจัดการขยะประจำสถานีขนถ่ายขยะเทศบาลตำบลยะหา โดยมีนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลยะหา และคณะร่วมต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ท่านพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อม ทีมงานสำนักการช่างเทศบาลนครยะลา ร่วมประชุม ตลอดจนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอยะหา อำเภอบันนังสตา อำเภอกาบัง และอำเภอธารโต และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ท้องถิ่น จังหวัดยะลา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยะลา เพื่อหาข้อสรุป ในการดำเนินการของค่าจัดการขยะร่วมกันของสถานีขนถ่ายขยะเทศบาลตำบลยะหา และในโอกาสนี้ ท่านนายกเทศมนตรีนครยะลาและคณะได้ เยี่ยมชมฝายมีชีวิต 1025 เทศบาลตำบลยะหา และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562    อ่าน 86 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**