กิจกรรม : โครงการอบรมอาหารปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2562
รายละเอียด :
    

 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะหา จัดอบรมโครงการอาหารปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2562 โดยมี นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลยะหา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายกฤตภาส ปฐมนุพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทนผอ.กองสาธารณสุขฯ กล่าวรายงาน โดยมีนางกุลจิตร สุวรรณการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง อาหารปลอดภัยและการล้างมือให้ถูกสุขลักษณะอนามัย ให้แก่ ผู้ประกอบการ ร้านค้าและ อาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลตำบลยะหา ณ ห้องประชุมบูงอยาฮา ชั้น3 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลยะหา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562    อ่าน 76 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**