กิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

รายละเอียด :
    

 วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลยะหา จัดประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลยะหาร่วมกับอำเภอยะหาและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 โดยมีนายอมร ชุมช่วย ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอยะหา เป็นประธาน และมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สถานีตำรวจภูธรยะหา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 ประธานกลุ่มเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน อำเภอยะหา ประธานชุมชน สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลยะหา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอยะหา ธนาคารในเขตอำเภอยะหา  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบูงอยาฮา ชั้น3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลยะหา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562    อ่าน 139 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**