กิจกรรม : มอบกระเช้าปีใหม่ นายกเทศมนตรีนครยะลา


รายละเอียด :
    

 8 มกราคม 2563 นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลยะหา. พร้อมด้วยนายซัยนาอาบีดีน นือเร็ง ประธานสภาเทศบาล นายเอกณรงค์ กีละ สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลยะหา ได้ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมรับฟังนโนบายการพัฒนาเมืองยะลา ภายใต้แนวคิด Yala Smartcity เมืองอัจฉริยะที่ทางเทศบาลนครยะลามีความมุ่งหวังในการพัฒนาบริการสาธารณะให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาโดยใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้ขีดจำกัด ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบันและได้แนะนำหนังสือ *ยะลา วิถีสีสัน และผู้คน* โดยจะเป็นหนังสือที่บอกเล่าความเป็นยะลาให้ บุคคลทั่วไปได้รับทราบในทุกมุมมอง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม 2563    อ่าน 108 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**