กิจกรรม : ตรวจสรรถภาพทางกาย

รายละเอียด :
    

 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลยะหาประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน และมีกิจกรรมการตรวจสมรรถภาพทางกาย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม. ได้รับการตรวจสมรรถภาพทางกายจาก นางดวงใจ แซ่คิว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมงานจากคลินิกไร้พุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา มาตรวจ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563    อ่าน 73 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**