กิจกรรม : โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายละเอียด :
    

 นที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  กองการศึกษา เทศบาลตำบลยะหา จัดโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครองโดยมีนางกุลจิตร สุวรรณการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ซึ่งมีผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมบูงอยาฮาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยะหา โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะหา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563    อ่าน 74 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**