กิจกรรม : ร่วมโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต
รายละเอียด :
    

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานเทศบาลตำบลยะหา จำนวน 4. ท่าน ประกอบด้วย นางขวัญใจ พงศ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางสาวจุฑามาศ แผ้วใจดี นางสาวศิรินาถ ใจบุญและ ว่าที่ รต. ยศพร เหล่าณัฐวัฒิกุล ผู้อำนวยการกองช่างได้ร่วมโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives) " เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของโลหิต และกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิต เพิ่มจำนวนการบริจาคอีกคนละ 1 ครั้งต่อปี ร่วมกันรณรงค์การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ตลอดปี 2563 จัดโดย เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ณ ศาลาประชาคมอำเภอยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563    อ่าน 76 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**