กิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2563
รายละเอียด :
    

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลยะหา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยะหา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ ความเข้าใจ และวิธีการป้องกันอันตรายจากโรคเอดส์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยะหา ซึ่งมีนางสาววนิดา สุขขี รักษาราชการแทนนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ วิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และทีมงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563    อ่าน 75 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**