กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

รายละเอียด :
    

 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยะหา ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติๆ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปี พ.ศ.2563และเพื่อพิจารณาญัตติ ร่างเทศบัญญัติบ่อดักไขมัน
โดยมีสมาชิกเทศบาลตำบลยะหา ได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 2 เขต ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2563    อ่าน 77 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**