กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ


รายละเอียด :
    

 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ และคณาจารย์ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานบริการวิชาการ ภายใต้ หัวข้อ การเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จาก ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่ม อสม. กลุ่มสตรีและกลุ่มชมรมต่างๆ รวมทั้งกลุ่มผู้นำศาสนาร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2563    อ่าน 72 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**