กิจกรรม : โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนรายละเอียด :
    

 วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลยะหา กล่าวต้อนรับน้องๆนักเรียน นักศึกษา ที่ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน และส่งเสริม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บ้านเกิด พร้อมนี้ น้องๆ ได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง วิธีปฏิบัติตนภายใต้สถานการณ์โควิด 19 โดย นายอาแซ กาเซ็ง สาธารณสุขอำเภอยะหา และชี้แจงทำความเข้าใจ ในงานที่จะปฏิบัติช่วงปิดภาคเรียน ภายใต้ ดังนี้
1. ร่วมทาสี เครื่องเล่นสนามในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
2. ร่วมคัดกรองผู้มาใช้บริการตลาดประจำวันของเทศบาลตำบลยะหา
ภายหลังจากการ บรรยายให้ความรู้ นางวารุณี ศรีพลอย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนายอนันต์ จินตรา หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ ชี้แจงเรื่อง วิธีการปฏิบัติงาน ในแต่ละวัน การแบ่งกลุ่ม ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดย คำนึงถึงการเว้นระยะห่าง ทางสังคม และการ ป้องกันตนเอง จากโรค โควิด 19 พร้อมนี้ ได้มอบหน้ากากผ้า และเฟสชิล (Face shield ) ถุงมือ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน กำหนดระยะเวลา จ้างงาน รวม 14 วัน 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2563    อ่าน 64 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**