กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์การละหมาดวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด :
    

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายมาฮาหมัดรอสือดี บือราเฮง ตัวแทนมัสยิดกลาง(ยามิ) อำเภอยะหา เข้าพบนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลยะหา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติในการละหมาดวันศุกร์ โดยเทศบาลตำบลยะหาได้สนับสนุนของและอุปกรณ์ ในการประกอบศาสนกิจ เช่น เจ้าหน้าที่บริการประชาชน ,โต๊ะ , เต้นท์ และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมนี้ ได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติตนดังกล่าว
และในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นี้ มัสยิดกลาง ( ยามิ )ยะหา ดำเนินการละหมาดวันศุกร์และขอความร่วมมือ ประชาชนที่มาร่วมละหมาดวันศุกร์ ได้ ถือปฏิบัติ ตามข้อกำหนด ในการละหมาดวันศุกร์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง ปฏิบัติ ของ จุฬาราชมนตรีภายใต้ ข้อกำหนด ดังนี้
1. อาบน้ำละหมาดจากบ้าน
2. นำพรม (ซาญาดะห์ )จากบ้าน
3. มีแมสปิดจมูก
4. ล้างมือวัดไข้. ก่อนเข้ามัสยิด
5. ละหมาดตามจุดที่กำหนด
6. ไม่สลามหรือสัมผัสมือ
7. เฉพาะสัพบุรุษกุรียะมัสยิดยะหา
8. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563    อ่าน 73 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**