กิจกรรม : กองทุนห​ลักประกันสุ​ขภาพ
รายละเอียด :
    วันที่ 16 ตุลาคม 2555  เทศบาลตำบลยะหา  รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา  ชมรมอสม.เทศบาลตำบลยะหา  มูลนิธิกู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะหา  และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยะหา ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะหา  เพื่อเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยะหา  มีการให้บริการด้านการตรวจคัดกรองความดันโลหิต เบาหวาน ตรวจฟัน ฝากครรภ์  โดยได้รับเกียรติจาก ท้องถิ่นจังหวัดยะลา  สมปราชญ์  จงจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีนายมาฮาหมัดรอซีดี บือราเฮง  รองนายกเทศมนตรีตำบลยะหา นางอาริยา  มามะ ปลัดเทศบาล พร้อมคณะให้การต้อนรับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555    อ่าน 679 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**