กิจกรรม : นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ขอสัมภาษณ์ เรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่น


รายละเอียด :
    

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มาขอสัมภาษณ์ทำคลิป เรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่น โดยมีนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลยะหา นางขวัญใจ พงศ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนางสาวจุไรรัตน์ จันทสุวรรณ์ นิติกรปฎิบัติการ ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของเทศบาล ในการจัดการบริการสาธารณะ การแก้ไขปัญหาโควิด 19 และการกระจายอำนาจให้แก่ประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2563    อ่าน 65 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**