กิจกรรม : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยะหามอบสิ่งของ อุปกรณ์ ตามโครงการเงินช่วยเหลือเด็กนอกระบบรายละเอียด :
    

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลยะหาขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการตามหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดการศึกษาเชิงพื้นเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลาที่มีการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ได้เข้าร่วมโครงการเงินช่วยเหลือเด็กนอกระบบ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยะหาได้มอบสิ่งของอุปกรณ์จำเป็นสำหรับเข้ารับบริการของเด็กปฐมวัยและอุปกรณ์การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามงบประมาณ ที่ได้รับรวม 3,500 บาทต่อคน ให้กับเด็กตามแผนช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา จำนวน 5 ราย ในเขตเทศบาลตำบลยะหา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2563    อ่าน 63 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**