กิจกรรม : ร่วมปฏิบัติการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเขตเทศบาลตำบลยะหา


รายละเอียด :
    

 22 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลยะหา ร่วมด้วยศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะหา สถานีตำรวจภูธรยะหา ฉก.ทพ.47และ ชรบ. ยะหา และ ชรบ. บาโร๊ะ ศูนย์กู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะหา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ร่วมปฏิบัติการชักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเขตเทศบาลตำบลยะหา โดยมี พ.อ.สุเทพ อัครหิรัญทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าว กอ.รมน. จังหวัดยะลา เป็นประธาน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2563    อ่าน 64 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**