กิจกรรม : ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียด :
    

 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมกับโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายใน(SAR)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และอาจารย์สุนทร ใหม่ยะ เป็นวิทยากรทั้งนี้กองการศึกษา ได้มอบหมายให้ นางฟาตีเมาะ เกะมาขอ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยะหา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำความรู้ในการฝึกอบรม มาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563    อ่าน 71 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**