กิจกรรม : ร่วมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลจังหวัดยะลา
รายละเอียด :
    

วันที่ 14-15 กันยายน 2563 สันนิบาตเทศบาล จังหวัดยะลา ได้จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลจังหวัดยะลา ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดพิธีการฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์องค์กรยุคดิจิทัล” โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และ เรื่อง “เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City)”โดย ดร.นน อัครประเสริฐกุล ทั้งนี้เทศบาลตำบลยะหาได้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นาง อาริยา มามะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลยะหา นายมูหามัด หะเยาะ ผู้อำนวยการกองคลัง นายมูหัมหมัดอามีน แวดือเร๊ะ และ นางขวัญใจ พงศ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้รับในการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการทำงานเทศบาลตำบลยะหา ต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563    อ่าน 83 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**