กิจกรรม : พันเอกชลัช ศรีวิเชียร และนายมูหัมหมัดอายุป ปาทาน เข้าตรวจเยี่ยมฝายมีชีวิต 1025 เทศบาลตำบลยะหา
รายละเอียด :
    

 วันที่ 16 กันยายน 2563 พันเอกชลัช ศรีวิเชียร รอง ผอ.กกศ.ศูนย์สันติวิธี กอรมน. ภาค 4 ส่วนหน้า และ นายมูหัมหมัดอายุป ปาทาน เข้าตรวจเยี่ยม ฝายมีชีวิต 1025 เทศบาลตำบลยะหา พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาฝาย เพื่อการใช้ประโยชน์ในชุมชน จากนั้นได้ร่วมปรึกษาหารือ ในเรื่องของการพัฒนางานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้การจัดกิจกรรมที่สามารถแก้ไข ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในช่วงหลังวิกฤต โควิด 19 ต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563    อ่าน 113 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**