กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ


รายละเอียด :
    

 วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลยะหา จัดการประชุมคณะทำงานคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลตำบลยะหา และคณะทำงานในการทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่องเพื่อพิจารณา
1. ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิ ของเทศบาลตำบลยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. การทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563    อ่าน 65 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**