กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563รายละเอียด :
    

 วันพุธ ที่ 30 กันยายน 63 เวลา 09.30น. เทศบาลตำบลยะหา ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยะหา เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563

โดยมีสมาชิกเทศบาลตำบลยะหา ได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 2 เขต ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563    อ่าน 70 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**