กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

รายละเอียด :
    

 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลยะหา ได้ประชุมสภาเทศบาลตําบลยะหา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลยะหา
- ระเบียบเทศบาลตำบลยะหา ว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้าลดคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563    อ่าน 68 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**