กิจกรรม : คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเข้าพบปลัดเทศบาลเพื่อศึกษาและออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาค


รายละเอียด :
    

 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ดร.วัชระ ขาวสังข์ และ อ.ศุภาวิณี กิติวินิต เข้าพบปะนางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลยะหา เพื่อหารือประเด็นโครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์หรือพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในระยะ 20 ปี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยะหา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 150 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**