กิจกรรม : กิจกรรสภากาแฟเพื่อประชาชนและลานทำ ลานกาแฟ ครั้งที่ 100
รายละเอียด :
    

 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลยะหาจัดโครงการสภากาแฟเพื่อประชาชนร่วมกับกิจกรรมยามเช้าลานทำลานกาแฟ ครั้งที่ 100 เป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและหน่วยงานราชการ ณ วัดยะหาประชาราม อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยนางอาริยา มามะปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนร่วมใจกันไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564    อ่าน 72 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**