กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการโครงการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสังคมเอื้อไมตรี สู่วิถีชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืรายละเอียด :
    

 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลยะหาจัดประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานฐานข้อมูล 5 นัก โครงการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสังคมเอื้อไมตรี สู่วิถีชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีนายมาฮาหมัดรอสือดี บือราเฮง นายกเทศมนตรีตำบลยะหา เป็นประธาน มีการมอบหมายหน้าที่แก่คณะกรรมการและคณะทำงานฯ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและบทบาทหน้าของคณะทำงานฯ โดยนายวิญญู ทองงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ณ อาคารตลาดเทศบาลตำบลยะหา(หลังใหม่)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564    อ่าน 52 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**