ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรม "โครงการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน"
   
 
   

                 ด้วยทางเทศบาลตำบลยะหาได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุจึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วม"โครงการอบรมดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน"

                ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗  ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยะหา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2555